Obecně

V Praze je zkrátka nedostatek ubytování pro studenty. Kapacita studentských kolejí nepokrývá poptávku a pokud budete mít štěstí, že pokoj získáte, bude to s největší pravděpodobností na ubytovně z dob komunismu s životní úrovní z dané doby. Tyto typy kolejí se stavěly především od 60. do 80. let 20.století a většina z nich tak potřebuje zlepšení, zejména snížení energetické náročnosti budovy.

Naším cílem je proto těmto výzvám čelit vývojem modulárního systému, který umožňuje přidání podlaží nad stávající budovu a rozšíří tak její ubytovací kapacity, které splňují aktuální životní standardy.

Modelovou budovou zvolenou do soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 je studentská kolej Univerzity Karlovy v Praze Větrník, která byla postavena v 60. letech 20. století. Tým FIRSTLIFE však poskytne modulární řešení, které bude aplikovatelné na širokou škálu podobných budov. Jedno patro přibude v horní části uličního křídla a dvě na bočních křídlech budovy Větrník. Náš návrh nabídne ubytování pro více než 70 studentů, ale přístavba nebude sestávat pouze z nových studentských pokojů. Máme v úmyslu rozšiřovat i společné prostory a umožnit tak rozkvět společenského života.

©FIRSTLIFE / SDE21/22 – současný stav koleje Větrník

Zatímco udržitelné a energeticky úsporné budovy jsou často diskutovaným tématem na kterém nám velmi záleží, tento projekt je pro nás mnohem více. Promítáme do něj vlastní zkušenosti a vnímání. Nedostupnost bytů a vysoké ceny v Praze dopadají každý den na všechny mladé. Kapacita studentských kolejí je nedostatečná. Tyto okolnosti přivádějí studenty do (lehce řečeno) náročných životních situacích. Studenti, kteří někdy zažili bydlení na kolejích, se shodují, že pokud si nějaká část vysokoškolského studentského života zaslouží vylepšení, pak by to měly být právě koleje. Známe to. Bydleli jsme tam.

©FIRSTLIFE/SDE21/22 – Větrník s designovou přístavbou FIRSTLIFE, pohled do ulice

Popis domu

Tým zkonstruuje a otestuje malou část přístavby Větrník jako demonstrační jednotku. Tato ukázka domu ukáže myšlenku designu FIRSTLIFE. Po testech provedených v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) bude jednotka převezena do Wuppertalu. V tomto městě v Německu se bude konat poslední výstava soutěže. Tato prototypová jednotka se bude skládat ze všech prvků navržených pro přístavbu Větrník, aby poskytla model našeho řešení v měřítku 1:1.

Dům ve Wuppertal Solar Campus je navržen tak, aby nebyl jen budovou. Má být centrem komunitního života. Určitě tam bude budova samotná, ale hodláme zajistit i environmentální, kulturní a sociální aspekty návrhu. Proto plánujeme udržitelné aktivity, jako jsou swapové trhy a kulturní akce, koncerty a otevřené galerie. Připravujeme také několik překvapení, protože chceme návštěvníkům domu FIRSTLIFE poskytnout co nejlepší studentský zážitek.

© FIRSTLIFE / SDE21/22 – FIRSTLIFE ukázková jednotka pro finále ve Wuppertalu

Materiály pro konstrukce jsou vybírány tak, aby měly malou uhlíkovou stopu. Nejdůležitějším materiálem naší domovní demonstrační jednotky je dřevo. Nosná konstrukce dřevěný systém dva na čtyři. Jako tepelná izolace domu se používají dřevovláknité desky. Také v našem designu dáváme přednost recyklovatelnému materiálu. Pro interiérový design používáme staré palety. Nenosné stěny jsou tvořeny deskami z předtříděného komunálního odpadu nebo papírových a kartonových desek. Velkým problémem je upcyklace dříve používaných produktů a modularita designu interiéru, aby poskytly co nejvíce funkcí danému prostoru. Tento cíl nám pomůže dosáhnout celkové uhlíkové neutrality projektu FIRSTLIFE.

Pokud jde o technické systému budov, rozdíl mezi řešením pro Design Challenge a HDU je pouze ve velikosti komponent. Obecná koncepce zůstává u obou budov stejná. Jádrem našeho řešení jsou fotovoltaické panely s bateriovým úložištěm, tepelné čerpadlo vzduch – voda a nucené větrání s rekuperací tepla a vlhkosti. Náš koncept reaguje na rostoucí potřebu interakce mezi sítí a spotřebitelem a řízení poptávkového místa. Tepelné čerpadlo v kombinaci s optimálně dimenzovaným zásobníkem, FV panely s bateriemi a chytrým regulátorem poskytuje vysokou flexibilitu řízení v závislosti na aktuálním stavu sítě a vlastní vyrobené elektřině v FV panelech. Nucené větrání reaguje na koncentraci CO2 a při otevření oken se vypne. Jsou navrženy lamelové fotovoltaické panely nalepené na konstrukci pergoly na střeše. Celkem je navrženo 2,81 kWp výkonu, přičemž pro uložení je použita 2,5 kWh baterie.

© FIRSTLIFE / SDE21/22 – Větrník s designovým nástavcem FIRSTLIFE, pohled zezadu

Sucha a městské tepelné ostrovy jsou problémy dnešních městských oblastí. Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou a aplikace zeleně jsou proto nutností pro každý nový městský design. Nezbytnou součástí návrhu je naše vertikální kořenové čištění odpadních vod a zelené, ale přesto obyvatelné střechy. A plánujeme použít ukázku 3D tisku v domácím prostředí, abychom ukázali jeho potenciál v tisku věcí každodenní potřeby.

Vývoj projektu a současný stav

Náš tým má téměř 60 členů. Kromě příjemného faktu, že nás to víc baví, je velká parta zásadní nutností pro správný vývoj našeho projektu. Potřebovali jsme odborníky v oblasti elektrotechniky, stavebních služeb, materiálového inženýrství a mnoha dalších technických oborů. Tento projekt je ale také o lidech, takže máme v našem týmu členy zaměřující se na sociální aspekt designu. A počet skupin měkkých dovedností, jako je PR a fundraising, také vzrostl. Vzhledem k tomu, že náš projekt začíná být poměrně složitý, je dobré, že se vždy najde někdo zodpovědný za specificky vyhrazenou oblast designu. Nyní existuje 14 pracovních skupin, 15, pokud počítáte desku.

© FIRSTLIFE / SDE21/22 – náš skvělý tým

Tento růst rezonuje v kvalitě a detailnosti dodaných dokumentů. Poslední produkt našeho týmu, pořadové číslo 5, má vylepšení téměř ve všech aspektech projektu FIRSTLIFE. S každým výpočtem a technickým rozhodnutím mizí neznámé z našeho původního návrhu. Jsme ve fázi navrhování sestavitelných a snad i finálních verzí každé části nebo systému budovy.

Dalším kouskem skládačky projektu jsou peníze a materiál. I v této oblasti jsme udělali veliký pokrok. Chvíli jsme hledali potenciální partnery a domlouvali s nimi schůzky. Na podzim 2021 intenzita těchto schůzek velmi vzrostla, fyzické schůzky nebo videohovory probíhaly téměř každý pracovní den v týdnu. Konečně můžeme říci první dvě jména, je to CAP Center od Advanced Photovoltaics a Dalux. A další s námi spolupracují, zatímco probíhá přesná podoba dohody. Je to ještě daleko, ale dynamika je na naší straně a doufejme, že dosáhneme plánovaného rozpočtu. Jsme v užším kontaktu s 32 společnostmi, z toho téměř 90 oslovených.

Diseminační aktivity a aktuální dopad

Show ale začne mnohem dříve. Chceme využít plný potenciál výzvy solárního desetiboje. S naší komunikační kampaní jsme začali mnohem dříve. Zaměříme se na širokou veřejnost a také na členy stavební veřejnosti a studenty inženýrství. Máme v úmyslu zajistit přímou komunikační kampaň, plánujeme navštívit významné stavební a kulturní akce, kde se setkáme s lidmi a ukážeme jim naši vizi.

A jak bylo plánováno, začínáme být viděni ve vnějším světě. S pomocí našeho mediálního partnera TZB-info jsme měli místo na ForArch, největším každoročním stavebním veletrhu v Česku. Pomocí virtuální reality jsme široké veřejnosti vysvětlili nejdůležitější myšlenky našeho projektu. Také na výstavě “Pokoje” koncem podzimu jsme se dostali do uměleckých kruhů naší komunity. Naše výstavní místnost nazvaná “World Made out of Waste” oslovila návštěvníky metaforou současné světové produkce odpadů a možností recyklace a dokonce i upcyklace těchto produktů.

© FIRSTLIFE / SDE21/22 – FIRSTLIFE místnost s názvem “World Made of Waste” na výstavě Pokoje (Rooms) 2021

K zobrazení našeho designu a postupu v soutěži již využíváme sociální média, jako je Facebook, Instagram a Youtube. Ale máme v úmyslu dostat se do tradičnějšího mediálního pokrytí. Náš exponát již ocenil jeden z největších internetových zpravodajských webů Aktuálně.cz. A když už se bavíme o médiích, máme také články v některých specializovaných médiích, jako je Odpadové fórum a TZB-info.

Důležitým aspektem naší strategie je prezentovat design i lokálně. Nápad hodláme proto přenést do místních kolejí, abychom veřejnosti ukázali, co se dá se současnou situací dělat. Kolej Větrník vlastní Univerzita Karlova, největší univerzita v České republice. Od posledního výstupu jsme měli jednání se senátory Univerzity Karlovy, kteří se zabývali situací na kolejích. Nabídli nám možnost setkat se a prodiskutovat problém s místními studenty Větrníku a jsou také ochotni s námi spolupracovat na průzkumu mezi jejich studenty, který by měl být zajímavý.

Wow, to bylo dlouhé, že? Protože váš nás projekt vážně zajímá (dosáhli jste na konec této stránky), měli byste vidět zbytek našich webových stránek!