Jsme uprostřed fundraisingové kampaně, abychom získali peníze, materiál a vybavení pro náš projekt. Poskytuje nám také cennou zpětnou vazbu z vnějšího světa, protože naši obchodní partneři mohou posoudit, zda je náš návrh životaschopný.